Genom Pengapeppen vill vi hjälpa föräldrar att ge sina barn ekonomisk kunskap

Med det uttalade målet att motverka den kraftigt ökande skuldsättningen hos unga vuxna och hjälpa föräldrar prata pengar med sina barn har Alektum Group lanserat Pengapeppen. I satsningen deltar bland annat ekonomiexperterna Magdalena Kowalczyk och Magnus Hedberg samt pedagogen Magister (Rickard) Nordström och beteendevetaren Paulina Gunnardo.

I en nyligen uppmärksammad undersökning från Novus, beställd av Alektum Group, framkom att många föräldrar känner oro inför sina barns framtida ekonomi, samtidigt som de tycker sig sakna kunskap för att lära dem om privatekonomi.

”En av de bästa gåvor föräldrar kan ge sina barn är koll på pengar. Därför lanserade vi Pengapeppen”, säger Moa Tyborn, kommunikations- och marknadsdirektör på Alektum Group. ”Vår förhoppning är att Pengapeppen på ett tilltalande och enkelt sätt ska ge föräldrar inspiration till hur de kan prata med sina barn om pengar, sparande eller annat som deras barn funderar över när det kommer till privatekonomi. Vi vill helt enkelt peppa dem att snacka pengar med sina barn och på så sätt bidra till att skapa sunda värderingar kring ekonomi.”

Hon menar att utvecklingen med ökande skuldsättning är djupt oroande, och man har med Pengapeppen ambitionen att motverka den trenden.

”Vi är övertygade om att föräldrarna spelar en viktig roll för kommande generationers förståelse för värdet av pengar. Genom Pengapeppen vill vi skapa engagemang hos föräldrarna och ge dem vägledning och lämpliga verktyg, ja helt enkelt ställa dörren på glänt för roliga och lärorika samtal om pengar, som på ett positivt sätt kan påverka barns inställning till och vanor kring pengar redan i tidig ålder”, säger Moa Tyborn vidare.

Navet i satsningen är sajten Pengapeppen.se och där står Magdalena Kowalczyk och Magnus Hedberg för den ekonomiska expertisen medan Paulina Gunnardo pekar på hur barns utveckling påverkar deras sätt att agera kring pengar. Magister Nordström kommer genom sin pedagogiska erfarenhet visa hur man med enkla medel kan göra lärandet mer spännande.

Alla tips hittar du här >